1

The Basic Principles Of نقش دین در زندگی افراد

News Discuss 
برخی عورت را -اعم از مرد و زن- به مابین ناف و زانو تعریف کرده و پوشاندن آن مقدار را واجب دانسته‌اند؛ [۷۱] لیکن بنابر نظر مشهور، پوشاندن مابین ناف و زانو مستحب است.[۷۲] مخالفان اولین گروه مسیحیان از دیدگاه پاگانها )افرادی که خدایان متعددرا میپرستیدند( مورد تردید بودند. دلیل https://charlesv548sca0.blogdanica.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story