1

تفاوت تدریس با آموزش Options

News Discuss 
۱۹۰۸ - زادروز کلود لوی-استروس قوم‌شناس و انسان‌شناس فرانسوی، از نظریه‌پردازان انسان‌شناسی مدرن در پایان چرخه‌ی تحقیق، دانش‌آموزان در مورد تجربه و آموخته‌های خود فکر می‌کنند. آن‌ها همچنین نحوه‌ی اتصال موضوع تحقیق خود به موضوعات دیگری که به آن‌ها علاقه دارند را نیز در نظر می‌گیرند، زیرا پژوهش در مورد http://www.cparesumes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Www.google.ru%2Furl%3Fq%3Dhttps%3A%2F%2FSchoolafarinesh.ir%2F%3Fp%3D505

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story